שיווק פטנטים ומכירת טכנולוגיות לחברות

כאשר מדברים על שיווק פטנטים , לא מדובר בהכרח על שיווק מוצר פיזי או המצאה, אלא על שיווק ומכירה אל הרעיון המוגן בפטנט.

פטנטים רבים אינם נמכרים ובעצם משמשים רק כהגנה משפטית על היזם או החברה המסחרית, אשר מייצרת את המוצר המוגן בפטנט, אך עם זאת, יזמים רבים מעוניינים לממש את המצאתם על ידי מכירת הזכויות לחברה מסחרית גדולה, ולא על ידי שיווק ומכירה של מוצר בעצמם.

אסטרטגיה זו של שיווק פטנטים ולא שיווק מוצר הינה מקובלת ונפוצה בקרב יזמים פרטיים, אשר אין להם בהכרח את המשאבים הדרושים לצורך פיתוח וייצור של מוצר וחדרתו לשוק.

שיווק פטנטים נעשה בדר"כ ע"י פנייה ישירה לחברה מסחרית אשר יש לה עניין בטכנולוגיה שמציג הפטנט. החברה המסחרית יכולה לקנות את הזכויות בפטנטים של היזם, מבלי שיהיה בידו מוצר מוכן לשיווק.

אם כן, שיווק פטנטים נעשה בעצם ע"י ניתוח של השוק, איתור השחקנים העיקריים ובעלי העניין הפוטנציאלים ופנייה ממוקדת לחברת הללו לצורך מכירת זכויות הקניין הרוחני של היזם.

כאשר מבצעים שיווק פטנטים נכון, ניתן להגיע למשא ומתן עם חברות מסחריות שונות במקביל, ולמקסם את המחיר אותו מוכנות החברות לשלם עבור הטכנולוגיה. כאשר חברה מסחרית מכירה בעובדה שהרעיון המוצג בפטנט מציג פוטנציאל רווח גדול, וכי חברה מתחרה עשוייה לרכוש את הפטנט בעצמה ולהציגו לשוק כמוצר מוגמר, סביר להניח שאותה החברה תנסה לרכוש בעצמה את הזכויות המשפטיות הכלולות בפטנט, בין אם בשביל לייצר את המוצר ולמכורו, ובין אם בכדי למנוע מהמתחרים בשוק להשתמש בטכנולוגיה.

שיווק פטנטים נעשה לפעמים בתמיכה של משרדי עורכי דין, בעלי קשרים מתאימים עם השחקנים הפוטנציאלים בשוק. משרד עורכי דין או אפילו משרד עורכי פטנטים יוכל לעזור ליזם לאתר את החברות הרלוונטיות, לבצע פנייה רצינית ולנהל משא ומתן שבסופו יוכל היזם למכור את הפטנט שברשותו בצורה הטובה ביותר.

חברת MecBit תוכל להפנות אותכם למשרד עורכי דין רלוונטי, אשר יוכל לעזור לכם במקרה הצורה בשיווק פטנטים וניהול משא ומתן עם הקונים.

בהצלחה.