חברת אינקובטור הממוקמת בתל-אביב - Incubin

Incubin היא חברת אינקובטור עסקית הממוקמת בתל אביב. היא מפעילה תכנית אינקובטור לתקופה הנעה בין ארבעה חודשים ועד לחצי שנה ומתנה את השקעתה תמורת נתח מניות של 10-20 אחוזים.

Incubin נוהגת להשקיע בחברות העוסקות בפיתוח טכנולוגיות פיננסים ותשלומים.