אקסלרטור הממוקם בתל-אביב - Pears Challenge

Pears Challenge היא חברת אקסלרטור המפעילה תכניות אקסלרטורים בתל אביב. משך תקופת התכנית נע בין 6-12 חודשים ולכל מחזור מתקבלות בין 8-10 חברות סטארט-אפ שונות. Pears Challenge אינה מתנה נתח מניות בעבור השתתפות בתכנית ואינה מבצעת השקעות ישירות בחברות.

התכנית פונה באופן גלובלי לשווקים חדשים במדינות מתפתחות (בדגש על פיתוח בתחום החקלאות) ומציעה כלים, הדרכות ומרחבים פיסיים המסייעים לצמיחה ולפיתוח עסקיים.